Opštini Gusinje uručena zahvalnica za podršku u ispunjavanju humanitarne misije