Opštini Gusinje isporučena specijalizovana radna mašina – kombinirka vrijednosti 70.920 eura