Opština Gusinje izvršila primopredaju opreme za potrebe komunalnog preduzeća