Opština Gusinje finansirala obnovu seoskog vodovoda u Kruševu