Održano predavanje iz oblasti energetske efikasnosti u osnovnoj školi u Gusinju