Održan sastanak Radne grupe za izradu Strateškog plana razvoja Opštine Gusinje