Odluka o utvrđivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa – Uređenje pješačkog šetališta na lokalitetu Alipašini izvori