Organizovan seminar u okviru projekta “Kulturno nasleđe – blago prekograničnog regiona”