Novi koordinator TIKE u zvaničnoj posjeti Opštini Gusinje