Novi koordinator Tike u zvaničnoj posjeti Opštini Gusinje