Naredba Opštine Gusinje u skladu sa Naredbom o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije