Potpredsjednik Opštine Gusinje na otvaranju REACT 2017.