Ministar rada i socijalnog staranja u zvaničnoj posjeti Opštini Gusinje