Javni poziv za dodjelu podrške za preradu mlijeka na gazdinstvu za drugu polovinu 2023. godine.