Izvjestaj sa centralne javne rasprave povodom predloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o budzetu Opstine Gusinje za 2023. god