Imenovan vršilac dužnosti direktora Turističke organizacije Gusinje