Direktor Uprave javnih radova u posjeti Opštini Gusinje