Ambasador Republike Albanije u zvaničnoj posjeti Skupštini opštine Gusinje