Takim në Zyren regjionale të bashkëpunimit me të rinjët.