DY PROJEKTE TË QENDRES PËR KULTURË FINANCOHEN NGA MINISTRIA