Në Guci prej 03 deri 08 Shtator do të mbahet REACT 2018