Šemso Jarović

  • On 12/10/2017

 

Šemso Jarović, direktor za uređenje prostora i investicije

+ 382 (0) 67 610 320
investicije@opstinagusinje.me