Šefkija Bektešević

  • On 21/08/2014

 

Šefkija Bektešević, sekretar za opštu upravu i društvene djelatnosti

+ 382 (0) 67 610 335
opstauprava@opstinagusinje.me