Havaja Prelvukaj

  • On 21/08/2014

 

Havaja Prelvukaj, sekretar za uređenje prostora i imovinu

+ 382 (0) 63 212 727
urbanizam@opstinagusinje.me