KRYEADMINISTRATORI I KOMUNËS SË GUCISË KA MARRË PJESË NË DHURIM TË GJAKUT ME VETËDESHIRË