KOMUNA E GUCISË DHE AMBASADA E EBA ME MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI